سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد احمدی –
غلامرضا بنی بیدهندی –

چکیده:

خصوصیات فیزیوگرافی، ساختار زمین شناسی، نوسانات سفره آب زیرزمینی، کاربری اراضی از جمله عوامل موثر در شکل گیری Eutrophicatinبه عنوان یک پدیده فعال زیست محیطی در این منطقه میباشند. این پدیده باعث ایجاد بیوکلیمای جدید و تشکیل خاک های Histsolols در بخش وسیعی از منطقه گردیده است اکسیداسیون و احیاء فرایند غالب شیمیایی در تغییر و تحولات مواد آلی می باشد. نتایج آزمایشات فیزیکی و شیمایی نشان می دهد که مواد آلی دارای مراحل مختلف تجزیه و تخریب (Fibric, Hemic, sapric) میباشند.
مدیریت منابع و مسایل زیست محیطی زیست محیطی از موارد مهم و قابل توجه در نوع بهره وری و حفاظت از چنین مناطقی می باشد.