سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین احمدوند – دانشکده ی فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
هادی سلامتی – دانشکده ی فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
پرویز کاملی – دانشکده ی فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
مهمت است – Fachbereich Physik, Experimentalphysik, Universität Duisburg-Essen, D-47048 Duisburg, Germany

چکیده:

نانوذرات ترکیب پادفرومغناطیس LaFeO 3 با اندازه ی متوسط حدود ۳۰ و ۴۵ نانومتر با استفاده از روش سیترات ساخته شد. حلقه های پسماند مغناطیسی در دمای اتاق و در دمای ۵K یک جابجایی افقی در راستای محور میدان را نشان می دهند که بیا نگر پدیده ی بایاس تبادلی می باشد. سردسازی نمونه ها در حضور میدان مغناطیسی تا دمای ۵K باعث افزایش میدان بایاس تبادلی به همراه کاهش در میدان وادارندگی می شود. ظهور پدیده ی بایاس تبادلی به برهمکنش بین اسپین های سطحی موازنه نشده و اسپین های پادفرومغناطیس مغزه ی ذرات ارتباط داده شده است.