مقاله پذيرنده هاي شبه ايمونوگلوبوليني سلول کشنده و ليگاندهاي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: پذيرنده هاي شبه ايمونوگلوبوليني سلول کشنده و ليگاندهاي آنها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني ذاتي
مقاله سلول هاي كشنده طبيعي
مقاله پذيرنده هاي شبه ايمونوگلوبوليني سلول کشنده
مقاله آنتي ژن هاي لکوسيتي انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوار فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك نادر
جناب آقای / سرکار خانم: انتظامي كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلول هاي کشنده طبيعي (NK) زيرگروهي از لمفوسيت ها هستند که حدود ۱۰% از کل لمفوسيت هاي خون محيطي را شامل مي شوند. سلول هاي NK به دليل نقش در پاسخ هاي ايمني ذاتي، خط اول دفاع عليه عوامل عفوني و سرطان را فراهم مي سازند. همچنين تصور مي شود که اين سلول ها در خودايمني نيز نقش دارند. پذيرنده هاي شبه ايمونوگلوبوليني سلول کشنده (KIR) مولکول هاي سطحي تنظيم کننده اي هستند که بر روي سلول هاي NK و برخي زيرگروه هاي لمفوسيت هاي T يافت مي شوند. ژن هاي KIR بر روي کروموزوم شماره ۱۹ و در مجموعه پذيرنده لکوسيت (LRC) قرار دارند و اختلاف زيادي از لحاظ نوع و تعداد در ميان نژادهاي مختلف نشان مي دهند. اين پذيرنده ها بر مبناي تعداد دومن هاي ايمونوگلوبوليني خارج سلولي خود به دو گروه۲D  يا ۳D تقسيم شده اند. وجود يک دنباله سيتوپلاسمي بلند حاوي ۲ موتيف مهاري با ساختار تيروزين، در پذيرنده ايمني (ITIM) که سيگنال هاي مهاري را انتقال مي دهد، مشخصهKIR هاي مهاري (۲D و ۳D) مي باشد؛ در حالي که وجود دنباله هاي سيتوپلاسمي کوتاه مربوط به KIRهاي فعال کنندگي (۲D و ۳D) است. اين پذيرنده هاي پلي مورفيک با موتيف هاي خاصي از مولکول هاي آنتي ژن لکوسيتي انسان (HLA) کلاس I برهمکنش داده و موجب تعديل فعاليت ليزکنندگي سلول هاي NK مي گردند. برخي KIRها با مولکول هاي HLA-C،HLA-Bw4 و HLA-A3/11 سلول هاي هدف برهمکنش مي دهند. براي برخي KIRها هنوز ليگاندهاي مربوطه شناسايي نشده اند.