سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا محمدی – مدیر دفتر مطالعات مدیریت و اقتصاد بهداشت – کارشناس ارشد مدیریت بهداش
شهرام توفیقی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی – PHD مدیریت بهداشت و درمان

چکیده:

با توجه به اهمیت و فوریت پذیرش بیماران اورژانسی و همچنین مدت زمان زیادی که جهت پذیرش و تصمیم گیری در خصوص این بیماران در بیمارستان امام خمینی بروجرد صرف می شود مطالعه ای تحت عنوان پذیرش بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی بروجرد به روش PDCA-FOCUS انجام گرفت . بدین صورت که ابتدا نمودار قالبی فرآیند و اعضاء تیم فرآیند مشخص و سپس نمودار جریان فرآیند را تهیه نموده و به طور تصادفی ۲۵ نمونه را از بین مراجعین به بیمارستان انتخاب و زمان صرف شده تا تصمیم گیری در مورد او را ثبت کردیم . در پایان مشخص شد میانه زمان صرف شده جهت تصمیم گیری در مورد بیماران ۸۵ دقیقه می باشد ، پس از این نمودار همگرایی و علت و معلول فرآیند و جدول گروه اسمی آن را تهیه نمودیم و ۶ مورد از موارد ارتقاء را با توجه به جدول گروه اسمی مشخص نمودیم . سپس بر اساس جدول اولویت بندی و انتخاب یک مورد از موارد ارتقاء را که بیشترین امتیاز را داشت تحت عنوان (برخورد قانونی با پزشک آنکالی که بر بالین بیمار حضور نمی یابد) را تعیین نموده و برنامه اجرایی آن را تهیه کردیم . با ارزیابی که در پایان کار انجام گردید مشخص شد میانه داده ها از ۸۵ دقیقه به ۶۵ دقیقه کاهش یافته است .
برای ارتقای کیفیت فرایند پذیرش اورژانس از روش “ نه مرحله ای“ FOCUS-PDCAاستفاده شده است .