سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکتر مهدی جمشیدیان – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مرتضی نریمانی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

چکیده:

بدون شک ورود پر سرعت افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین اقشار و رو برویی شتابان جامعه با آن را نمی توان پذیرش این فناوری تلقی نمود بلکه عوامل تاثیر گذار متعددی در این فرایند دخالت دارد که از بعد اثر بخشی قابل بررسی است. اهداف اصلی مقاله حاضر بررسی میزان پذیرش پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نسبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سازمان و بررسی عوامل موثر بر این پذیرش است. در انجام پژوهش تعداد سه سوال اساسی و تعدادی سوال تشریحی در نظر گرفته شده است که میزان پذیرش نیروی انسانی سازمان جهاد را در سطوح مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان مورد بررسی قرار می دهد.