مقاله پراكندگي و نقش جلبك هاي سبز در زهاب هاي اسيدي معدن مس سرچشمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: پراكندگي و نقش جلبك هاي سبز در زهاب هاي اسيدي معدن مس سرچشمه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهاب اسيدي معدن
مقاله جلبك سبز نواري
مقاله اولوتريكس گيگاس
مقاله معدن مس سرچشمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورندي ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب پور عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي پاريزي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معدن مس سرچشمه يكي از معادن شناخته شده مس پورفيري است كه در ۵۵ کيلومتري جنوب شهرستان رفسنجان، جنوب خاوري ايران قرار دارد. معدنکاري ذخاير فلزي با ايجاد شرايط مناسب براي اكسايش کاني هاي سولفيدي و واکنش هاي شيميايي بين سولفيدهاي فلزي و آب در مجاورت هوا، توليد زهاب اسيدي را ميسر مي سازد. مطالعات انجام شده بر روي تاثير دامپ هاي باطله در ايجاد زهاب اسيدي معدن مس سرچشمه، افزايش اسيديته زهاب ها در محدوده ۳ تا ۵٫۵ و افزايش انحلال بسياري از فلزات سمي و سنگين در مقادير بالاتر از حد مجاز استاندارد (WHO) را نشان مي دهد. تنها تعدادي از ميکروارگانيسم ها در چنين محيط هاي آبي با کيفيت پايين و نامناسب قادر به ادامه حيات هستند. در معدن مس سرچشمه نوعي جلبک سبز نواري، مقاوم به شرايط اسيدي و مقادير بالاي عناصر محلول در بعضي از زهاب هاي اسيدي شناسايي شد. جنس اين جلبک اولوتريکس (Ulothrix) و گونه اولوتريکس گيگاس (Ulothrix Gigas) شناخته شده و فاقد خاصيت ضد ميکروبي و ضد قارچي است. اين جلبک در زهاب هاي با مقدار بالاي مواد جامد محلول (TDS»۱۸۰۰ mg/l) مشاهده مي شود. به نظر مي رسد ميزان اسيديته و نوع عناصر محلول، همچنين نوع کاني هاي ثانويه تشکيل شده در بستر زهاب از عوامل مهم پراکندگي جلبک اولوتريکس محسوب مي شوند. بررسي ها در اين تحقيق نشان دهنده اسيديته مناسب براي رشد اين جلبک در محدوده ۳ تا ۴٫۵ است. وجود شرايط کلوييدي و تجمع ذرات معلق آهن و آلومينيوم مانع از رشد و يا تکثير آن مي شود. نمونه برداري و تجزيه شيميايي جلبک ها، جذب مقادير بالايي از فلزات سنگين را نشان مي دهد. بنابراين حضور جلبک ها، عاملي طبيعي در زدودن عناصر سنگين از زهاب اسيدي معدن و کمک به بهبود کيفيت آب است.