سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸۰

نویسنده(ها):

حسن تابش – مرکز تحقیقات شرکت صنعتی نیرو محرکه واحد تحقیقات و برنامه ریزی
خدیجه سعادتی فر –
عباس کاشی –

چکیده:

کشور ایران علی رغم داشتن منابع انسانی ارزشمند و توانا، قرار داشتن در جایگاه مناسب در عرصه علم و فناوری منطقه ای، داشتن منابع طبیعی سرشار، بازار فروش مناسب با بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت، وجود بسترهای سخت افزاری مناسب و قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک جغرافیایی منطقه، در عرصه فعالیتهای تحقیق و توسعه ای ضعیفعمل کرده است. یکی از دلایل عمده این عملکرد ضعیف عدم وجود فضای رقابتی سالم در عرصه اقتصادیکشور می باشد واقعیت این است که درکشور ما بیش از ۷۰ درصد اهرم های اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار دارد. تجارب جهانی نشان داده اند کهالگوی اقتصادی دولتی ناکارآمد است و دولت نمی تواند از منابع و پتانسیل های موجود به درستی بهره برداری کند. واقعیت این است که دولت باید تصدی گری خود را در اکثر حوزه ها خصوصا حوزه های اقتصادی به مردم واگدذار کند و نقش خود را به ن نظارت سالم و جامع تعمیم بخشد. ورود به WTO نیز از فاکتورهای مهم برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم جهت بالندگی مقوله تحقیق و توسعه در کشور است. از دیگر عوامل موثر در نهادینه شدن تحقیق و توسعه اعتقاد مدیران بخشهای مختلف به پژوهش است. نظر سنجی حاضر از ۱۰۴ تن از مدیران ارشد اجرایی کمپانیهای معتبر جهان موید این است که اعتقاد مدیران به توسعه وارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه ای پس از کاهش قسمت و ارتباط خوب با مشتریان یکی از مهمترین استراتژیهای کمپانی های مطرح جهان است.