سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناعمه صفری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکا
فرهنگ هنرور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله پدیدة پراکندگی امواج در پوسته های استوانه ای پر شده از سیال لزج و غوطه ور در سیال لزج مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل ریاضی به همراه نتایج عددی یک مسألة شرایط مرزی است و هدف از آن، بررسی اثرات دینامیکی خواص ویسکوالاستیک روی پارامترهای آکوستیکی مثل نیرو، گسترش زاویه ای فشار میدان-دور، شدت پراکندگی در ضخامت ها و عدد موجهای بی بعد مختلف است. مدل پیشنهادی استفاده شده برای مواد ویسکوالاستیک، مدل هاوریلیاک نگامی (Havriliak Negami) است که می تواند بهترین مدل برای جواب دینامیکی مادة ویسکوالاستیک در زمینة آکوستیک باشد. این پژوهش ها در بسیاری از کارهای صنعتی مانند فیزیک ابرها، سوخت راکت ها، پراکنده سازی مافوق صوت و همچنین آکوستیک زیر آب می تواند مورد استفاده واقع شود. این کارها همچنین می تواند در تکنیک های پراکندگی معکوس برای تشخیص فیزیکی مادة ویسکوالاستیک در اندازه گیری های آزمایشگاهی یک میدان پراکندگی آکوستیکی مفید واقع شود.