سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا سهیلی نیا – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم پایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
صدیقه صادقی فلک دهی –

چکیده:

اکثر بوکسیت های ایران از نوع کارستی هستند و از لحاظ تکتونیک صفحه ای در کمربندهای کوهزایی دیده می شوند این به دلیل آن است که زایش بوکسیت وابسته به نبودهای چینه ای نه چندان طولانی است و بیودهای چینه ای در دوره های پویای زمین حادث می گردند . کانسارهای بوکسیت به پیروی از تمامی ذخایر و منابع در افق های زمانی خاصی ؛ دارای گسترش بیشتری هستند. بطور کلی پراکندگی کانسارهای بوکسیت ایران دره افق زمانی صورت گرفته است که عبارتند از پرمین ، پرموتریاس ، تریاس ، تریاس ژوراسیک و کرتاسه. از میان ۵ افق زمانی ذکر شده بیشترین پراکندگی کانسارهای بوکسیت ایران متعلق به زمان پرمو – تریاس با سهم پراکندگی ۳۶/۵۳% می باشد. سهم هریک از افق های در گسترش کانسارهای بوکسیت ایران به ترتیب عبارت خواهد بود از : پرمین ۲۶/۹۲% ، تریاس ژوراسیک ۱۷/۳% ، تریاس ۱۱/۵۳% ، کرتاسه ۷/۶۹% در این مختصر برای هر یک از افق های زمانی نامبرده یکی از مهمترین کانسارهای بوکسیت ایران به عنوان مثال آورده شده است و در جواول ۲ تا ۵ شرح مختصری از تمامی کانسارهای بوکسیت ایران با ذکر محل جغرافیایی قرار گیری ، کمر پایین و کمر بالای ماده معدنی و رویداد زمین ساختی ارائه گردیده است. در ادامه با توجه به گسترش زمانی و مکانی کانسارهای بوکسیت ایران ، نقشه پراکندگی زمانی کانسارهای بوکسیت ایران ارائه گردیده است.