سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا نوربخش –
فرهاد شهبازی –

چکیده:

با توسعه صنعت نانو و مورد توجه بودن گرافین در ساخت نانو لوله ها شناسایی خواص گرافین حائز اهمیت است . خواص مکانیکی ، کشسانی و گرمایی از جمله خاصیت های مهم گرافین میباشند که برای بررسی آنها مطالعه مدهای نوسانی این ساختار ضروری است . در این مقاله با در نظر گرفتن فنری با ثابت کشسان c بین هر اتم کربن با اتم های مجاورش رابطه پاشندگی فونونها حساب شده و نمودار آن در جهت های اصلی رسم شده است . همچنین پایداری شبکه در برابر تنش های تراکمی و برشی بررسی شده و نمودار چگالی حالتها با استفاده از رابطه پاشندگی رسم شده است که در شناسایی ظرفیت گرمایی ، ضریب انبساط گرمایی و سایر ویژگی های گرافین کمک میکند.