سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر گنج پور ثالث – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/دانشکده برق
منوچهر کامیاب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان (Finite Difference Time Domain) ، استکرینگ موج مسطح از نوار میکرواستریپ بررسی شده است . اثر تغییر ابعاد نوار میکرواستریپ و جنس ماده دی الکتریک بر مشخصات موج اسکتر شده تحلیل گردیده است . در نهایت الگوی تشعشی میدان اسکتر شده و سطح مقطع راداری محاسبه شده است .