مقاله پراکنش اکوجغرافيايي گونه هاي يونجه يک ساله در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: پراکنش اکوجغرافيايي گونه هاي يونجه يک ساله در ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه يک ساله
مقاله خصوصيات محيطي
مقاله پراکنش
مقاله ارتفاع از سطح دريا و ميانگين بارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران يکي از بزرگ ترين مراکز تنوع جنس يونجه (Medicago) محسوب مي شود. در اين تحقيق در سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ يونجه هاي يک ساله از استان هاي مختلف کشور جمع آوري و شناسايي گرديد و رابطه پراکنش جغرافيايي اين گونه ها با فاکتورهاي اکولوژيکي بررسي و تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد که گونه هاي يک ساله يونجه، عمدتا در شمال غرب، غرب و جنوب کشور پراکنش يافته اند و دو عامل ارتفاع از سطح درياي آزاد و ميانگين بارندگي سالانه مهم ترين عوامل در پراکنش آنها مي باشند. بطوريکه بيشترين پراکنش در ارتفاع صفر تا ۲۷۵۰ متري از سطح درياي آزاد با ميانگين بارندگي ۱۰۰ تا ۴۰۰ ميليمتر در سال با اقليم مديترانه اي و بياباني گرم و خشک مي باشند. اين گياهان در pH قليايي هفت تا هشت نيز رشد مناسبي دارند. بررسي بافت خاک نشان مي دهد که خاک مناسب جهت رويش اين گياهان، خاک هاي ميانه بافت يا سنگين است. برخي از گونه ها، در شرايط اکولوژيکي متفاوتي نسبت به سايرين رشد مي کنند. بطوريکه گونه هاي  M. rigidula و M.rigiduloides با شرايط آب و هوايي سرد کشور سازگار مي باشند، در حالي که گونه هاي M.laciniata وM.sauvagei  در مناطق جنوبي کشور با ميانگين دماي بالاي ۲۰ درجه سانتي گراد ديده مي شوند. گونهM.littoralis  گياهي ساحلي مي باشد و در حاشيه درياي خزر و خليج فارس گسترده است، در حالي که گونهM.noeana  تنها در شمال غرب و غرب کشور وجود دارد.