سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا نبی بیدهندی –
فرح سادات هالک –

چکیده:

هیدروکربورهای پلی آروماتیک (PAHs) مورد مطالعه در این تحقیق شامل ۱۶ ترکیب هستند که از ترکیبات سبک (۳-۲ حلقه) تا ترکیبات سنگین (۶-۴ حلقه) تشکیل شده اند.
GIS یک مدل سیستم اطلاعات جغرافیایی مهم است که ترکیبی از داده ها و عملکرد را به زیرساختار فیزیکی شهر مرتبط می کند و امروزه در پیشرفت کارها تحقیقاتی نقش عمده ای دارد.
در این مطالعه با اندازه گیری ۱۶ ترکیب (PAHs) در ۳۱ ایستگاه در سطح شهر تهران در مدت یکسال و تلفیق آن با مدل GIS پراکنش این ترکیبات سرطانزا در نقاط مختلف بدست آمده است متاسفانه تمام ۱۶ ترکیب مذکور در هوای تهارن با غلظت بالا موجود می باشند با توجه به نتایج گرفته شده منطقه ۱۶ شهرداری با میانگین۹۵۰/۴۷ بیشترین و منطقه ۲ شهرداری با میانگین۱۹/۵۹ کمترین مقدار ترکیبات (PAHs) را داشته اند.