سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – استاد گروه خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
به منظور بررسی میزان آلودگی مس در خاک های اطراف زنجان اقدام به نمونه برداری از طریق شبکه بندی در منطقه ای به وسعت ۲۰۰۰ کیلومتر مربع شد. میانگین غلظت مس کل در منطقه ۳۵/۴۰ میلی گرم برکیلوگرم و میانگین آن در اراضی شهری ۹۳/۷۳ میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد. با توجه به نقشه پراکنش مکانی مس و هم چنین داده های بدست آمده از نمونه خاک ها، بیشترین آلودگی در اطراف شهرها و مجتمع های صنعتی دیده شد و با فاصله از این مناطق از میزان آلودگی کاسته شده و به یک مقدار ثابت در منطقه می رسد که می توان آن را غلظت زمینه در منطقه تحت تأثیر عامل زمین شناختی دانست.