سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی شعبانیان – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان & پژوهشکده عل
ساغر سلاجقه – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت شناسایی، میزان پراکندگی و حساسیت ارقام مختلف کدوئیان و گوجه فرنگی کشت شده در مزارع و گلخانه های کشور نسبت به CMV، از مزارع و گلخانه های گوجه فرنگی و کدوئیان در تعدادی از استانهای کشور بازدید و نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها ابتدا از نظر آلودگی به ویروس موزاییک خیار(Cucumber mosaic virus(CMV با استفاده از آزمون الایزا و آنتی سرم CMV مورد بررسی قرار گرفتند.تعدادی از نمونه های آلوده نیز در آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی CMV بررسی شدند. میزان آلودگی مزارع و گلخانه های کدوئیان نسبت به ویرس CMV به ترتیب برابر ۳۵/۱ و ۲۱/۴ درصد معین گردید. از نمونه های بررسی شده گوجه فرنگی موجود در داخل یا خارج گلخانه ها نیز ۲۶/۴ درصد آنها به این ویروس آلوده بودند. علائم در بوته های آلوده شامل موزاییک، ابلقی، زردی، بندکفشی و بدشکلی برگ و میوه گیاهان بود. در آزمون PCR از نمونه های آلوده قطعه ای به طول ۹۵۰bp ساخته شد که مربوط به ژن پروتئین پوششی این ویروس می باشد.