سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصراله سوری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان- کوهدشت
سعید امیری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان- پلدختر
احسان اله زیدعلی – مدرس دانشگاه پیام نور استان لرستان- خرم آباد
نادر آزادبخت – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

در سال های ۸۶-۱۳۸۵ و به منظور بررسی میزان پراکنش، تراکم و ترکیب گونه ای فلور گیاهان هرز کشتزارهای گندم آبی استان لرستان، نمونه برداری از گیاهان هرز با استفاده از کادرهای ۵۰ × ۵۰ سانتی متری از سطح کشتزارهای گندم آبی لرستان طی دو مرحله (پنجه زنی و ساقه رفتن ) و در جهات مختلف جغرافیایی هر یک از شهرستانهای استان صورت گرفت که ۱۰۳ گونه گیاه هرز شناسایی شد . بیشترین تراکم گیاهان هرز طی این بررسی به خانواده های مربوط به گیاهان شب بو و مینا به ترتیب با ۱۹ (۱۸/۴۴ درصد) و ۱۷ (۱۶/۵ درصد) گونه گیاه هرز و کمترین آنها نیز به خانواده های مربوط به گیاهان خواجه باشی، سیب زمینی، آویارسلام، قیچ، میمون، شمعدانی، پیچک، بنفشه و بارهنگ با یک گونه (۰/۹۷ درصد) گیاه هرز اختصاص داشت.