سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسا حقی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
احمد سواری –
سیمین دهقان مدیسه – مرکز آبزی پروری جنوب کشور
حمید رضایی –

چکیده:

پویایی اجتماعات پیکانیان در سواحل شرق و غرب کانال خورموسی در استان خوزستان (خلیج فارس)از آذر ماه ۱۳۸۳ تا آبان ماه ۱۳۸۴ بررسی گردید. نمونه برداری بصورت ماهانه و با استفاده از تور پلانکتون باچشمه تورو بصورت مایل از نزدیکی کف تا سطح با زاویهانجام شد. درمجوع ۷ گونه از کرم های پیکانی متعلق به یک رده (Sagittoidea)، یک راسته (Aphragmophora)، دو خانواده (Krohnittidae , Sagittidae) و چهار جنس (Krohnitta , Flaccisagitta , Ferosagitta , Aidanosagitta)متعلق می باشند. گونه های شناسایی شده عبارتند از : Aidanosagitta bedfordi ، Ferosagitta ferox , Aidanosagitta neglecta ، Flaccisagitta enflata ، Flaccisagitta hexaptera، Krohnitta pacifica ویک گونه ناشناخته (Unknown sp.) که با کلیدها و امکانات در دسترس شناسایی نگردید. فراوانی و درصد فراوانی هر یک از گونه ها در طول دوره مورد مطالعه محاسبه شد. بیشترین فراوانی به ترتیب متعلق به گونه F.ferox (72/49%) ، Juvenile (25%)، F.enflata (16/17)، A.neglecta (5/13) K.pacifica (7/2)بوده و سایرگونه ها درصد یک از جمعیت پیکانیان منطقه را تشکیل می دهند. تغییرات فراوانی با تغییرات دمایی منطقه هماهنگ است.بطوریکه با گرم شدن دمای آب در اواخر بهار و سپس تابستان (خرداد-تیر) تعداد افراد تعلقبه این گونه ها افزایش می یابد وبا کاهش دما (دی – بهمن) از میزان فراوانی آن کاسته می شود.