سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نفیسه ریگی نژاد – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمود سلوکی – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
براتعلی سیاسر – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
حسین کمال الدینی – ایتالیا، دانشگاه سیانا، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:

در این تحقیق روش RAPD به کمک پرایمرهای تکی اختیاری کوتاه (۱۰ بازی) و پرایمرهای بلند (۱۲-۲۱ بازی) به کار گرفته شد. تعداد قطعات باندهای پلی مورفیک تولید شده به ترتیب ۱۲۲ و ۱۳۶ باند برای پرایمرهای کوتاه و پرایمرهعای بلند بود. واکنش تکثیر، قطعاتی را در محدوده سایزی ۱۹۰۴ تا ۵۶۴ جفت باز برای پرایمرهای کوتاه و ۳۵۳۰ تا ۵۶۴ جفت بازی برای پرایمرهای بلند نتیجه داد. در این مطالعه با مقایسه نتایج استفاده از پرایمرهای بلند و کوتاه در تکنیک RAPD، ارزش پتانسیل پرایمرهای بلند برای تولید پلی مورفیسم در انگور به دست آمد.