سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمدحسین رنجبر – مرکزتحقیقات الکترومغناطیس دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:
امروزه کاربرد پهپادها درحوزه پشتیبانی جنگ الکترونیک و همچنین استفاده ازآ«ها به عنوان ابزار تهاجمی برای حمله مستقیم به اهداف کاملا رو به گسترش است برای پرتاب پهبادها و دادن سرعت اولیه جهت پرواز به آنها امروزه از روشهای مختلفی نظیر روشهای کشسان روشهای پنوماتیک و هیدرولیک استفاده میشود همچنین برای پرتاب پهبادهایی با وزنهای زیاد نیاز به استفاده ازروشهای پرتاب الکترومغناطیس میتوان به سرعتهای اولیه پرتاب بالاتر و کنترل پذیرتری دست یافت و هزینه های تعمیر و نگهداری را درمقایسه با روشهای دیگر کاهش داد