سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی راستگو – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

پرتوسازی در سیستم های مخابراتی سلولی باعث کاهش تداخل و افزایش ظرفیت این سیستم ها می گردد. در این راستا پرتوسازی کور برای سیستم های CDMA به روش RLS-CMA در این مقاله پیشنهاد می گردد. سرعت همگرایی الگوریتم کور پیشنهادی امکان دنبال نمودن کاربر را در سیستم CDMA بدون از دست دادن کارایی پهنای باند برای زنجیره یادگیری فراهم میسازد. همچنین نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد الگوریتم RLS-CMA برای تعداد کاربران مختلف در سیستم CDMA درمقایسه با روش SGA-CMA از کارایی چشمگیری از نقطه نظر سرعت همگرایی و افزایش SINR برخوردار است.