سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم محسنی هماگرانی – کارشناس ارشد بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان

چکیده:

جهت حصول اطمینان از عملیات اجرائی بخصوص کیفیت جوشهای انجام شده در لوله های پلی اتیلن به روش بات فیوژن آزمایشات مختلفی بعمل می آید . استفاده از روشهای مخرب با درصدهای پایین بعد از بازرسی های عینی در حال حاضر بعنوان اصلی ترین روش کنترل کیفی جوش پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد که دارای معایب و مزایایی میباشد . استفاده از آزمونهای غیر مخرب در جوش پلی اتیلن کمتر مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به مزایای این گونه آزمونها نیاز به بررسی پاسخگوئی آزمونهای ذکر شده احساس گردیده است . طی مطالعات صورت گرفته آزمون امواج فراصوتی تحت شرایط خاص پاسخگوئی مناسبی داشته است و به استفاده از پرتوهای یونساز جهت کنترل کیفی جوش پلی اتیلن کمتر مورد توجه گردیده است و به پاسخگوئی این روش و تشخیص عیوب مهم و داخلی به این روش مورد تردید می باشد . که در این مطالعه امکان و عدم امکان موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفته است