مقاله پرتوگيري جمعيت از پرتو هاي ايکس پزشکي در آلمان در سالهاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۸۲ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: پرتوگيري جمعيت از پرتو هاي ايکس پزشکي در آلمان در سالهاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسپوژر جمعيت
مقاله اشعه ايک س تشخيصي
مقاله فراواني
مقاله برآورد دز
مقاله دز موثر تجمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوسي سيدمحمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين گزارش اطلاعات مربوط به پرتوگيري از منابع پزشکي به سبب انجام معاينات تشخيصي به کمک اشعه ايکس در آلمان در سال هاي بين ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ ارایه شده است. اطلاعات مربوط به فراواني ساليانه معاينات تشخيصي با اشعه ايکس، عمدتا از شرکت هاي بيمه سلامت آلمان بدست آمد. دز موثر به ازاي هر معاينه، از يک نظرسنجي و جمع آوري اطلاعات اخير در سراسر کشور درباره توموگرافي کامپيوتري، پروژه هاي تحقيقاتي، نمونه هاي تصادفي اندازه گيري در بيمارستان ها و ساير مراکز پزشکي و مقالات علمي جاري اتخاذ شده است. با استفاده از فراواني معاينات و برآورد هاي انجام شده براي دز، دز موثر تجمعي و دز به ازاي هر نفر از شهروندان محاسبه شد در آلمان در سال ۲۰۰۵،حدود ۱٫۶ معاینه معاينه اشعه ايکس در سال به ازاي هر نفر انجام شد. از يک طرف فراواني معاينات اشعه ايکس در طي سالهاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ در حال کاهش بوده است ولي از طرف ديگر متوسط سالانه دز موثر سرانه از حدود ۱٫۶ ميلي سيورت در سال ۱۹۹۶ به حدود ۱۸ ميلي سيورت در سال ۲۰۰۵ افزايش يافته است که اين افزايش عمدتا به واسطه افزايش کاربردهاي توموگرافي کامپيوتري رخ داده است. توموگرافي کامپيوتري بيش از نيمي از سهم کل دز موثر تجمعي در سال ۲۰۰۵ را به خود اختصاص مي دهد. اين در حالي است که معاينات توموگرافي کامپيوتري از نظر فراواني رويهم رفته فقط حدود ۷ درصد فراواني معاينات با اشعه ايکس را به خود اختصاص مي دهد. همچنين با افزايش اهميت روش هاي تصويربرداري تشخيصي و استفاده رو به افزايش تکنيک هاي جديد به خصوص توموگرافي کامپيوتري، روند افزايشي در دز موثر سرانه سالانه ناشي از معاينات اشعه ايکس در بسياري از کشور هاي صنعتي ديگر نيز مشاهده شده اند. اما به هر حال از نظر پرتوگيري جامعه، از مصارف پزشکي اشعه ايکس در سطح بين المللي، جامعه آلمان در بالاي گستره قرار دارد.