سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجیدعلی طاولی – استادیارگروه مهندسی مکانیک
مهدی مهران – کارشناس ارشد مکانیک – طراحی کاربردی
ابوالفضل درویزه – استاد گروه مهندسی مکانیک
احمد باقری – استادیارگروه مهندسی مکانیک

چکیده:

ماشینکاری و پرداختکاری به روش سیال سایشی ) ) AFM یکی از روشهای براده برداری ن وین به شمار می آید که قابلیتهای بسیار مؤثری در براده برداری جهت صیقل دهی سطوح، لبه ها و بخشهای داخلـی قطعـات صـنعتی را دارا مـی باشـد و در محدوده وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد . از موارد کاربرد این تکنیک مـی تـوان بـه پرداختکـاری قطعـات در صنایع اتومبیل سازی، هوافضا،صنایع پزشکی و غیره اشاره نمود . بعد از طراحی و ساخت سامانه مخصوص این فرآیند، تأثیر پارامترهای گوناگون مانند تعداد سیکل رفت و برگشـت، غلظـت مواد ساینده، دانه بندی مواد ساینده و سرعت سیال ساینده بر روی نمونه های آزمایشی مورد بررسـی قـرار گرفـت . نتـایج نشان داد که با استفاده از این فرآیند می توان تلرانسهای بسیار دقیق با کیفیت عالی پرداخت ایجاد نمود .