سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک،
سیده مرجان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس پژوهشی جهاد دان
منصور امینی لاری – دکتری علوم سیستم های اطلاعاتی و تصمیم گیری استادیار دانشکده مهندسی کا

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، تجارت الکترونیکی جایگاه ویژه ای یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیات بانکی، مالی و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، افزوده می شود. در این میان دریافت و پرداخت قبوض و امکاناتی ز جمله اشتراک آب، برق، گاز ، تلفن ، خدمات بیمه ای و غیره نیز رفته رفته به قلمرو عملیات الکترومیکی و بانک های اینترنتی پا گذاشته است. بررسی های انجام شده در ایالات متحده نشانداده است که در سال ۲۰۰۴ درحدود ۴۰ درصد از مصرف کنندگان قبوض به صورت Online پرداخت نموده اند.
این درحالی است که پیش بینی می شود درسال ۲۰۰۷، بالغ بر ۶۵ میلیون مشترک آمریکایی قبوض خود را از طریق روش های الکترونیکی و مدل تجمعبانکی (شبکه های بین بانکی)پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به ۹۵ درصد خواهد رسید.
این مقاله با بررسی روش های پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان ویژگی هایهر یک از روش های پرداخت، نظرات مردم و میزان آشنایی آنها با هر یک از رو شها و میزان استفادهآنها از امکانات وزیر ساخت های مرتبط را بررسی می کند. چرا که اولین گام در راه موفقیت استقرار سیستمهای جدید پرداخت، آشناییمردم با امکانات این سیستمها و نگرش مناسب مردم به آنهاست.
ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا روش های مختلف پرداخت بویژه روش های پرداخت الکتریکی و ویژگی های آنها تشریح شده است، سپس مشکلات عمدهروش کنونی پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بیان شده است. و در نهایت امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیری روش های نوین پرداخت قبوض، میزان آشنایی آنها با روش های نوین پرداخت بر اساس نظر سنجی از مشترکین خدمات عمومی بررسی شده است.
روش سنتیپرداخت دارای مشکلاتی می باشد که سبب شده است سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی به سمت روش های مختلفپرداخت روی آورند. این روش ها مزایا متعددی دارند. اما مهمترین عامل موثر بر این روش ها، میزان آشنایی و تمایل و فرهنگ مشترکین در استفاده از این روش هاست.
شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی جهت آشنایی و استقبال مشترکین از شیوه های جدید پرداخت قبوض، لازم است تمهیداتی بیندیشند. از بین شیوه های تبلیغاتی مرسوم، روش هایی پیشنهاد میشود که می تواند در کنار تبلیغات بانک ها و شرکت های خدمات انفورماتیک ، پرداخت قبوض به وسیله این سیستم ها را مورد تاکید و تشویق قرار دهد.
۱٫ شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی می توان بر روی قبوض صادر شده ، پیام های مبتنی بر اطلاع رسانی نسبت بهخدمات جدید و دعوت مشترکین به استفاده از این روش ها ، منتشر نماید.
۲٫ چاپ بروشور آموزشی و تبلیغاتی و ارسال آنها به همراه قبوض ، برای مشترکین
۳٫ پخش پیام های تبلیغاتی در خصوص پرداخت الکتورنیکی قبوض در رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، و رونامه ها و مجلات محلی
۴٫ نصب بیل بوورد و پلاکاردهای تبلیغاتی در سطح شهر
۵٫ تبلیغاتنیزاطلاع رسانی در خصوص جزئیات این سیستم ها در وب سایت شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی
۶٫ نصب تراکت های تبلیغاتی در اماکن عمومی