سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران
سیامک اسماعیلی زاده – دانشیار گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
شروان عطایی – دانشجوی دکترای سازه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای انجام آزمایشهای ارتعاشی روی سازه های با مقیاس بزرگ و پیچیده اتخاذ استراتژی های خاصی مورد نیاز است .زیرا استفاده از منابع تحریک مصنوعی چون تکان دهنده ها ( shaker ) یا وزنة رهاشده اغلب غیرعملی و گران است . حال آنکه تحریکهای محیطی بوسیلة باد و ترافیک براحتی در دسترس و قابل استفاده می باشد . لکن این نوع تحریکات ناشناخته هستند لذا شناسایی سیستم تنها باید مبتنی بر اطلاعات خروجی صورت پذیر د. دراین مقاله روش شناسایی تصادفی زیرفضا برای این نوع مسائل ارایه می شود و کارآیی آن در تحلیل سیگنالهای ارتعاشی یک پل راه آهن نشان داده می شود