سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی میردارمنصورپناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی افسری نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی
حسین جلالی فر – عضو هیئت علمی دانشکده صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – کارشناس بخش زمین شناسی معدن ، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در انجام تحلیل پایداری شیب (به کمک روش المان مجزا) به منظور شبیه سازی رفتار مهندسی توده سنگهای درزه دار نیازبه تعیین خواص ذاتی ناپیوستگیها (که به عنوان شرایط مرزی عمل می کنند) می باشد. در این مقاله به بحث درباره فرایند تهیه داده های ورودی نرم افزار مرتبط با روش انتخاب شده (نرم افزار UDEC) بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل از مغزه های گرفته شده از ناحیه مورد (در معد ن مس سرچشمه) تحلیل و همچنین نتایج آزمایشهای مکانیک سنگی به منظور مدل کردن پایداری در ناحیه غربی معدن مس سرچشمه پرداخته شده است.