سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید صدرکریمی – دانشیار گروه عمران دانشگاه تبریز
ابوذر صدرکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

اصلاح الکترو سینتیک خاک یک تکنولوژی مدرن برای اصلاح و بهسازی خاک، و بازگیری آلایند ههای آن می باشد. دراین مقاله پدیده های الکترو سینتیک در خاک بررسی شده و به اصول دفع آ لاینده ها و اصلاح و سنجش رفتار مهندسی ازدیدگاه ر فتار مکانیکی و فرسایش پذیری آن پرداخته می شود. پاره أی نتایج مطالعات قابل دسترس که حاکی از بازگیری یونها و آلاینده ها و اصلاح خاک توسط الکترو اسموزی است ، ارائه شده است . نهایتًا کاربردهای مهندسی این فرایند ها برای پاکسازی و بهسازی خاکها مورد توجه قرار می گیرد