سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد فضلیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت الله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا رحیمی پور – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شناسایی زونهای شکستگی در سطح زمین جهت تعیین محل سدها، محل عبور خطوط فشار قوی برق، محل عبور خطوط لوله سراسری و بسیاری موارد دیگر، با اهمیت میباشد . مطالعه خطوارهها که ساختهای خطی موجود در سطح زمین هستند یکی از بهترین روشها جهت شناسایی شکستگیها است . در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا خطوارهها با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای شناسایی گردند، چراکه مطالعه تصاویر ماهوارهای نسبتا سریع و ارزان بوده و در عین حال محدوده بسیار وسیعی را شامل میگردد . این پردازشها در نهایت به شناسایی مناطق دارای چگالی
خطوارگی بالا منجر میشوند که میتوان از آنها به عنوان زونهای شکستگی در سطح زمین نام برد .