سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رامین کرمی – گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک، دفتر فنی و مهندسی معاونت آب سازمان آب و بر

چکیده:

سد کوار در ۷۰ کیلومتری جنوب شیراز و در قسمت جنوب شرقی استان زمین شناسی زاگرس چین خورده واقع است. ساختارهای زمین شناسی منطقه قابل تفکیک در دو قالب چین خوردگی و گسلش می باشد. از آنجا که شناخت خصوصیات ساختگاه به لحاظ مقاومت و پایداری، نشست، تغییر شکل پذیری، نشست و … تا حدود بسیار زیادی تابع شرایط ساختاری تودهسنگهای تشکیل دهنده مخدود طرح می باشد، در این مقاله سعی شده است به کمک تصاویر ماهواره ای ، ساختارهای فرعی و پنهان منطقه که می توانند نقش مهمی در مطالعات مربوط به آبگذری و پایداری داشته باشند، شناسایی شود. به همین منظور از نرم افزار ER Mapper جهت تحلیل تصاویر مربوطه استفاده شده است. نتایج حاصله علاوه بر تایید عوارض ساختاری مشاهده شده، بیانگر حضور تعدادی گسلش مخفی در مجاورت ساختگاه و ارتباط آنها با یکدیگر و عوارض شناخته شده قبلی می باشد.