سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا حدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی/ دانشگاه اصفهان

چکیده:

پردازش تصویر مدت هاست در علوم مختلف به کار گرفته شده است و به سرعت کاربردهای جدیدی پیدا می کند. اصولا هر جا که نیاز به دیدن باشد، دید ماشینی (Machine vision) وپردازش تصویر می تواند قابل طرح باشد. در این پژوهش تلاش شده در یک ابتکار نوین از این تکنیک برای مطالعه مقاطع نازک سنگها استفاده شود.
با استفاده از تکنیک های مختلف پردازش تصویر (Image processing Technique) پدیده های مختلف بلوری مثل رشد یافتگی، انحلال، همرشدی متداخل (Intergrowth) و … در مقاطع میکروسکوپی آشکارسازی و از همتفکیک شدند و مشخص گردید که تصاویر حاصل از نور پلاریزه در مقاطع نازک میکروسکوپی را می توان پردازشنموده و طبقه بندی یا ویرایش کرد و حتی بر روی تصاویر کانی ها علامت های مورد نیاز را نوشت که این موضوع آغاز گر راهی نو در این زمینه است.
برای شناخت دقیق تر هر پدیده ای نیاز به نامگذاری وطبقه بندی آن داریم.
سنگها یکی از محورهای مورد بحث زمین شناسان و بویژه سنگ شناسان هستند. سنگهااز کانی های تشکیل شده اند و تنوع این کانی ها، نحوه ارتباط آنها و اندازه آنها در یک سنگ موجب می شود که سنگ ها را به رده های مختلف تقسیم نمایند.
برای شناخت و نامگذاری سنگهای آذرین از بافت (Texture) سنگهااستفاده می شود که منظور شکل و اندازه بلورها و رابطه فیزیکی آنها با یکدیگر می باشند. برخی نیز از کلمه (structure)استفاده می کنند.
بافت سنگ ها توسط میکروسکوپ پلاریزان مورد مطالعه قرار می گیرد و می تواند مراحل مختلف انجماد و نحوه تبلور سنگ آذرین را روشن نماید و حتی می تواندنشان دهد که آیا یک سنگ حاوی کانسار خاصیهست یا نه؟ مقاطع نازک مورد استفاده ضخامتی معادل ۳۰-۲۵ میکرون دارند و در زیر میکروسکوپ نور پلاریزه از کانی های سنگ عبور کرده به عدسی چشمی و چشم بیننده منتقل می شود.