سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی مالک – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر پرویز – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی کریم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقوله پردازش تصویر، معادلات دیفرانسیل جزئی برای حذف نویز و پایدارسازی لبههای تصویر مورد استفاده قرار میگیرد. از مهمترین این معادلات، روش انتشار (معادلات گرما) و اصل تغییرات (معادلات انرژی) میباشد. در این مقاله سعی خواهد شد با به کارگیری اپراتورهای مرتبه کسری و بازنویسی معادلات دیفرانسیل جزئی از مرتبه کسری، به اهدافی که از اعمال معادلات گرما و انرژی به تصاویر دنبال میشود دست یافته و پاسخهای پایدارتری حاصل شود. برای حصول این امر از تعریف مشتق مرتبه کسری گرانوالد-لتنیکف بهره گرفته شده است. استفاده از این معادلات حدود و مرزهای تصویر را با درجات متفاوت وضوح در اختیار قرار خواهد داد.