سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – دکتری مکانیک ساخت و تولید و استادیار دانشگاه بیرجند
محمدرضا خبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید

چکیده:

کیفیت ترکیب پودر ها در متالورژی پودر به شدت بر روی خواص قطعات تولیدی تاثیر گذار است از اینرو به منظور بهبود فرآیند ترکیب پودر نیاز به روشهای سریع و دقیق جهت تعیین یکنواختی ترکیب پودرها احساس می گردد. در این مقاله به بیان اثر نور مورد استفاده در نورپردازی بر سطح خاکستری و استفاده آن در تعیین یکنواختی ترکیب پودر پرداخته شده است. در این روش از رنگ های متفاوتی در نورپردازی استفاده شده که هر یک با توجه به رنگ نور، برای یک ترکیب مشخص سطح خاکستری متفاوتی ایجاد می کنند. هدف این تحقیق بررسی تفاوت سطح خاکستری پودرهای متفاوت در نورپردازی های مختلف و اثر آن بر تعیین یکنواختی ترکیب می باشد و نتایج حاصل بیانگر تفاوت قابل ملاحظه ای در سطوح خاکستری پودرها در نورپردازی های مختلف می باشد.