سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کاوه ای – کارشناس ارشد شهرداری تهران
محمدکمال قاسم العسگری – استاد دانشکده صنعت نفت اهواز

چکیده:

با روش FTA لرزه نگاشت های مختلف با زمان تناوب متفاوت که به وسیله دستگاه های زلزله نگار دور و نزدیک ثبت شده اند، دقیق تر پردازش و بازسازی می شوند.بدین معنی که ابتدا لرزه نگاشت را به صورت رقمی تبدیل نموده و از طریق تبدیل لرزه نگاشت به حوزه فرکانس زمان به بررسی فازهای زلزله پرداخته می شود.
با روشهای متداول قبلی فازهای موجود در لرزه نگاشت ها را تقریبا می توان شناسایی و جداسازی کرد، ولی روش دقیق تری که برای شناسایی و جداسازی فازهای مشهود زلزله در این پایان نامه ارائه شده است، کاربرد F.T.A درحوزه فرکانس – زمان با استفاده از فیلتر زمان – فرکانس است. روش بدین صورت عمل می کند که ابتدا طیف فوریه لرزه نگاشت را در حوزه فرکانس بررسی نموده و ازحوزه فرکانس به حوزه فرکانس – زمان تبدیل می نماید که در این حوزه فازها به صورت نقشه دو بعدی روی صفحه کامپیوتر پس از محاسبه نمایش داده می شود.
با استفاده از فیلتر مخصوصی به نام زمان – فرکانس فیلتر، که پنجره آن در فرکانس های ثابتی با زمان تغییر می کند، فازها جداسازی می شوند. این کار تا مرحله ای تکرار می شود که لرزه نگاشت مورد نظر، کاملاً شناسایی و جداسازی فازها انجام شود و از فازهای ناخواسته کاملاً مبراگردد. سپس فازهای جداشده را با روش معکوس دو بعدی از حوزه فرکانس – زمان به حوزه زمان منتقل نموده و مدل سازی می شوند. این تکنیک برای شناسایی و جداسازی امواج زلزله بسیار با اهمیت است و با استفاده از آن می توان فازهای مورد نظر در لرزه مگاشت را به خوبی مدل سازی نمود.
استفاده از این گونه روشهای دقیق تر، در امر جداسازی و بازسازی امواج زلزله مهم ترین قدم در پردازش دقیق داده های زلزله برای شناسایی پوسته زمین و مدل سازی آنها است.