مقاله پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاصي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اصلي در زبان شناسي رايانه اي پردازش زبان طبيعي است و هنگامي كه كارشناسان رايانه از پردازش زبان طبيعي سخن مي گويند اغلب مسايلي را عنوان مي كنند كه نشان مي دهند تمايز روشني ميان خط و زبان قايل نيستند. به سخن ديگر، در بسياري موارد، اين دو حوزه را در هم مي آميزند. بد نيست در آغاز به برخي از كاربردهاي رايانه در حوزه خط اشاره اي نماييم و سپس به نقش آن در حوزه زبان به ويژه ساخت واژه بپردازيم.
۱ حوزه خط
۱-۱ غلط يابي املايي
يكي از ابزارهاي سودمندي كه واژه پردازها به تدريج از آن سود جستند، خطاياب يا غلط ياب املايي است.
در نسخه هاي جديد نرم افزار Word، براي متنهاي انگليسي، مي توان از كاراييهاي بالاي غلط ياب آن بهره گرفت. از چند سال گذشته، برخي از شركتهاي سازنده نرم افزار واژه پرداز فارسي كوشيدند نمونه هايي از چنين غلط يابهايي را براي فارسي به كار گيرند، از جمله پيشكار، زرنگار، گستره نگار و نقش.