سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران جلالی بهزاد – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
حامد سیدعلائی – گروه فیزیک ، دانشگاه، شهید بهشتی، تهران، پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دا

چکیده:

در این کار به شبیه سازی یک آزمایش می پردازیم. در این آزمایش از لوله های مویین برای کدگزاری و کد گشایی یک سیگنال استفاده شده است. به این ترتیب که در هنگام ورود جریان سیال به شبکه لوله های مویین به عنوان سیگنال ورودی، حبابهایی با نرخ معین داخل جریان می شوند. شبکه لوله های مویین می تواند فاصله زمانی و ترتیب حبابها را تغییر دهد که مانند عمل کدگزاری است. به ازای برخی از پارامترهای موجود، می توان سیگنال خروجی را کدگشایی کرد. تنها کافیست که دوباره به شبکه لوله های مویین بازگردانده شود تا سیگنال اولیه را باز آفریند. اما به ازای برخی دیگر از پارامترها، مسئله رفتار غیر خطی و آشوبناک از خود نشان می دهد و بازگشت پذیر نخواهد بود.