سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد راوری – دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا هاشمی گلپایگانی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش با طراحی آزمایشی مناسب به دنبال پیشگویی زمان عکس العمل فرد در پاسخ به محرک دیداری بوده ایم، زمان عکس العمل در صورتی که از حد معینی کمتر باشد به زمان عکس العمل کوتاه (SRT) و در صورتی که از حد معینی بیشتر باشد به زمان عکس العمل طولانی (LRT) تفکیک می گردد. دیدگاهی که در این مقاله به سیگنال EEG وجود دارد دیدگاه غیرخطی و آشوب گونه است. با استفاده از سیگنال EEG مربوط به یک ثانیه قبل از اعمال تحریک در سه کانالCz ،Pz و Fz و بکارگیری ویژگی بعد فرکتال به شیوه هایوچی (Higuchi) و همچنین آنتروپی و ویولت آنتروپی و ویولت آنتروپی می توانند شاخص های بسیار خوبی برای پیشگویی زمان عکس العمل فرد در پاسخ به محرک دیداری باشند.