سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فیضی درخشی – دانشگاه تبریز گروه کامپیوتر
فاطمه رنجبر –
علی بهمن پور – دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:

در یک پایگاه داده رابطه ای فازی که رابطه ها به شکل یک مجموعه فازی از تاپلها و داده های غیرصریح به صورت توزیع های احتمال بیان میشوند پرس و جوهایتودرتوی فازی مطرح می شود اگرچه پرس و جوهای تودرتو ابزار مناسبی برای کاربران جهت بیان پرس و جوهای پیچیده می باشند ولی اگر این پرس و جوهای با متدهای ارزیابی ساده ای که براساس قواعد معناشناسی می باشند ارزیابی گردند بسیار ناکارامد خواهند بود درپایگاه داده های متداول پرس و جوهای تودرتو برای بالا بردن کارایی بصورت غیرتودرتو مطرح می گردند دراین مقاله یک تکنیک غیرتودرتو جهت پردازش پرس و جوهای تودرتوی فازی ارائه می شود برای این منظور از پیوند merge توسعه یافته استفاده می شود.