سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمدامین اسکندری – دانشجوی مدیریت امداد و سوانح

چکیده:

زلزله پدیده ایست که وقوع آن همیشه یکی از مهمترین سوانح و بلایای طبیعی بوده و هست. سالانه حدود یک میلیون زلزله در کره زمین رخ می دهد و خسارات وتلفات بسیار گرفته ای ایجاد می کند. ایران نیز علاوه بر قرار داشن در کمربند زلزله خیز آلپ – هیمالیا جزء۱۰ کشور بلاخیز دنیاست و در قرن گذشته از لحاظ تلفات جانی در رتبه ششم قرار گرفت. لذا جهت مقابله موثر و کاهش اثرات بلایای طبیعی و غیرطبیعی نیازمند مدیریت بحران کارآمد در سه مرحله می باشد:
– پیش از بحران pre disaster
– حین بحران disaster
– پس از بحران post disaster
دراین مقاله تلاش شده است تا با تاکید بر بعد نرم افزاری مدیریت بحران (اصول غیر سازه ای) راهکارهایی عملی در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران، پس از بحران که به سادگی و بدون صرف هزینه در هر بیمارستانی و توسط همه پرستاران قابل اجرا بوده و می تواند از خسارات و پیامدهای زلزله به میزان قابل توجهی بکاهد، تهیه و ارائه گردد.
این مطالعه توصیفی با تاکید بر نتایج حاصله از پروژه مطالعاتی نگارنده تحت عنوان (بررسی آسیب پذیری و تدوین مدیریت بحران بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران ۱۳۸۳) و مطالعه منابعمرتبط و تجربیات حاصل از بحرانهای گذشته تهیه و تنظیم گردیده است.
در بحث مرحله قبل از بحران ، ۲۰ راهکار جهت آمادگی و کاهش خسارات (preparednwss & mitigation) ودرمرحله حین بحران ۶ راهکار جهت پناه گرفتن و نجات از خطر (response) و در مرحله پس از بحران نیز ۱۷ راهکار جهت خروج از شرایط خطرناک و قرار گرفتن در پست مربوطه (recovery) ارائه گردیده است.