مقاله پرستاري به عنوان يك هنر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: پرستاري به عنوان يك هنر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاري
مقاله مهارت
مقاله هنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري هومن
جناب آقای / سرکار خانم: صلصالي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون در بسياري از تعاريفي که در مورد پرستاري به عمل آمده، علاوه بر جنبه علمي پرستاري، به هنر بودن آن نيز اشاره شده است. هنر بودن پرستاري از زمان فلورانس نايتينگل در ادبيات اين رشته وارد شده و توسط اغلب صاحب نظران پرستاري مورد تاکيد قرار گرفته است. اما بسياري نيز بر اين باورند که واژه هنر در تعريف پرستاري اغلب بدون نقد شدن و تامل ژرف، به صورت عام پذيرفته شده است. با نظر به ضرورت دستيابي به تعريفي دقيق از ماهيت پرستاري، لازم است ابهام و ترديد موجود در هنر بودن پرستاري بر طرف گردد.
به نظر مي رسد راه اساسي در رفع ابهام هنر بودن پرستاري، بررسي تشابه و تفاوت هاي مفهوم و تعاريف نظري هنر با مفهوم هنر در تعريف پرستاري باشد. خود هنر مفهوم پيچيده و چند بعدي دارد که در قالب نظريه هاي مختلفي ارايه شده که البته هر کدام نيز داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود مي باشد. مقايسه تعاريف و ويژگي هاي ارايه شده براي هنر در اين نظريه ها با تعاريف و ويژگي هاي هنر در تعريف پرستاري، حکايت از آن دارد که اگر چه پرستاري داراي خصوصياتي هنرمندانه است اما اين ويژگي ها بيشتر با خصوصيات عام هنر و نه خصيصه هاي خاص، انطباق دارد و تمرکز هنر در پرستاري بر مهارت بوده و نمي تواند هنر زيبا قلمداد گردد.
با اين حال از منظر نظريه زيباشناسي، پرستاري به راحتي به عنوان هنر قابل تعريف است، اما در اين شرايط تاکيد بر واژه زيباشناسي در کنار واژه هنر در پرستاري ضرورت مي يابد. به هر حال گر چه معرفي و تسخير روح واقعي هنر و پرستاري و بيان حقايق نهفته در اين وادي آن هم تنها از طريق قلم هرگز ميسر نمي باشد، اما در اين مقاله سعي شده است با مروري کلي بر تعاريف صاحب نظران پرستاري و مهم ترين نظريه هاي مربوط به مهارت و هنر، تشابه و تفاوت هاي آن ها مورد تحليل قرار گيرد.