مقاله پرسش از فناوري و جايگاه آن در پيدايي معماري مدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: پرسش از فناوري و جايگاه آن در پيدايي معماري مدرن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت ميان فناوري و معماري مدرن را از ديدگاه هاي گوناگوني بررسي كرده اند. در اين مقاله تلاش كرده ايم تا دلايلي براي امكان و ترجيح فهم اين نسبت از منظر نسبت بنيادين معماري و فناوري عرضه كنيم. براي اين كار نخست سه خانواده به مثابه سه مرتبه از تعريف و تحديد فناوري عرضه كرده ايم و خاستگاه هاي آنها را به اجمال بيان كرده ايم. اين سه به ترتيب عبارتند از فناوري به مثابه فعل انساني، فناوري به مثابه ابزار،‌ و فناوري به مثابه نوعي نگاه به عالم يا نوعي انكشاف. دو خانواده يا مرتبه نخست فناوري و معماري را دو «چيز» جدا مي انگارد و در پي يافتن تاثير يكي بر ديگري است. با ملاحظه خاستگاه هاي اين دو تعريف فناوري در مي يابيم كه هر دو برآمده از پرسش هاي تاريخي گرايانه هستند. در مرتبه سوم، پرسش از تاثير يكي بر ديگري نيست، بلكه پرسش آن است كه چه فهمي از عالم و جايگاه انسان در آن سبب پيدايي شكلي از زندگي شد كه حاصلش معماري مدرن و فناوري مدرن است. در پايان براي پاسخ به اين شبهه محتوم كه مرتبه سوم فهم فناوري با نگاه معماران و دوري آن از عالم معماري، نمونه ها و شواهدي از اين گونه توجه نزد معماران بزرگ و مولف جنبش معماري مدرن عرضه كرده ايم.