مقاله «پرسمان هاي اقتصادي – اجتماعي جمعيت ايران: يک جستار نظري» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي از صفحه ۶۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: «پرسمان هاي اقتصادي – اجتماعي جمعيت ايران: يک جستار نظري»
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسايل اقتصادي – اجتماعي جمعيت
مقاله جمعيت شناسي ايران
مقاله جمعيت شناسي اقتصادي – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ارسي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمعيت شناسي اقتصادي و اجتماعي، پديده جمعيت را از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. جمعيت شناسي اقتصادي – اجتماعي شاخص جمعيت را با توجه به تغييرات اقتصادي، توسعه اقتصادي و به طور کلي روند اقتصادي از يک سو، و شاخص جمعيت در ارتباط با تحولات اجتماعي، تغييرات اجتماعي و پيشرفت جوامع را از سوي ديگر به لحاظ جامعه شناسي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد. توسعه صنعت و تحولات اقتصادي در دو سده گذشته تا حد زيادي پرسمان جمعيت و تغييرات جمعيت را مطرح کرده است. مشکل جهان در حال حاضر، افزايش جمعيت کشورهاي در حال توسعه است. هرگز نمي توان مسايل و مشکلات کشورهاي پيراموني را صرفا از طريق رهيافت هاي جمعيتي حل و فصل کرد. براي آن که سياست هاي جمعيتي در اين کشورها بتوانند نقش مهمي در توسعه و بهروزي جامعه بازي کنند، بايد با سياست هاي توسعه همسو شوند. جمعيت شناسي اقتصادي به نقش جمعيت در ساز و کارهاي مختلف اقتصادي از جمله توليد، توزيع، خدمات، مصرف، چگونگي بازار و … در يک جامعه و اين که نقش جمعيت در توليد ملي چگونه است؟ مي پردازد. در حقيقت رابطه بين جمعيت و توسعه مورد بررسي قرار مي گيرد. پرسمان هاي جمعيتي قابل تشخيص توسط برنامه ريزان، پرسمان هاي جمعيتي هستند که علل و نتايج آن ها در برنامه ريزي توسعه اقتصادي – اجتماعي از ديدگاه برنامه ريزان اهميت بسزايي دارد. در اين مقاله بيست و هفت پرسمان جمعيتي مورد بحث قرار گرفته است. سپس اين پرسمان ها درباره جمعيت ايران تدقيق و تحليل شده است.