مقاله پرعيارسازي اوليه خوراك مدار فلوتاسيون سرب و روي لكان به وسيله سيكلون واسطه سنگين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي معدن از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: پرعيارسازي اوليه خوراك مدار فلوتاسيون سرب و روي لكان به وسيله سيكلون واسطه سنگين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيکلون واسطه سنگين
مقاله فلوتاسيون
مقاله بهينه سازي
مقاله ظرفيت
مقاله سرب و روي
مقاله لكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجتي عبدالمطلب
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: صامعي برزکي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيكلون هاي واسطه سنگين كاربرد وسيعي در جدايش ثقلي كاني ها دارند. در اين تحقيق امكان كاربرد اين وسيله براي جدايش بخشي از باطله سيليسي از بار اوليه مدار فلوتاسيون كارخانه سرب و روي لكان بررسي شد. نتايج مطالعات آزمايشگاهي غرق و شناورسازي، بر روي نمونه هايي به ابعاد ۱۰-۱ ميلي متر نشان داد كه امكان جدايش بخشي از باطله با روش ثقلي وجود دارد. به اين منظور يك دستگاه سيكلون واسطه سنگين در مقياس نيمه – صنعتي طراحي، نصب و راه اندازي گرديد. بهينه سازي جدايش سيكلون با استفاده از روش طراحي آزمايش ها انجام شد. نتايج آزمايش ها نشان داد كه با تنظيم فشار بار ورودي در حد۳ psi ، شيب سيكلون ۱۰ درجه و نسبت واسطه به بار ۲٫۸، توزيع وزني سرب و روي، به ترتيب به ميزان ۸۳٫۹% و ۸۸٫۴% حاصل شد. در اين صورت عيار سرب و روي در کنسانتره به ترتيب، ۲٫۸۶% و ۸٫۶۶% به دست آمد. در اين شرايط حدود ۴۴% از بار ورودي به مدار فلوتاسيون به عنوان باطله کم عيار حذف شد. با حذف اين بخش از بار اوليه، امكان افزايش ظرفيت کارخانه فرآوري سرب و روي لکان تا حدود دو برابر ظرفيت فعلي از طريق جدايش نيمي از گانگ سخت سيليسي توسط سيکلون واسطه سنگين وجود دارد.