سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ایران نژاد – هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی منتجم – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، پایگاه ملی داده های علوم زمین

چکیده:

جهت پرعیار سازی کنسانتره ایلمنیت و حذف آهن موجود در شبکه ایلمنیت و یا بازیابی لاملهای ریز ایلمنیت داخل منیتیت، می توان از روش سرباره سازی و فروشویی سرباره استفاده کرد.
نمونه ها بعد از آماده سازی با عملیات اکسیداسیون و احیاء، جهت ذوب به داخل بوته های گرافیتی ریخته شده، سپس توسط کوره تامن ذوب گردیدند . در اثر ذوب دو فاز آهن خام و سرباره تشکیل می شود . تیتانیم به همرا ه ناخالصی های همراه، وارد فاز سرباره می گردد . پارامترهای مورد مطالعه در سرباره سازی عبارتند از دما، زمان ذوب، نوع و درصد روانساز. جهت خالص سازی دی اکسیدتیتانیم سرباره، از روش فروشویی استفاده شد که به موجب آن فاز شیشه ای باطله و آهن در اسید حل می گردد و رسو ب دی اکسید تیتانیم پرعیار تشکیل می شود . جهت فروشویی سرباره، اسید سولفوریک ٤ درصد و زمان ۲-۱ ساعت مناسب تشخیص داده شده است. نتایج حاصل از آزمایشهای سرباره سازی نشان دادکه روانساز مناسب به میزان ٥ درصد برای سرباره سازی کنسانتره ایلمنیت، کربنات سدیم و ترکیب کربنات سدیم و دولومیت است که می توان سرباره ای با عیار دی اکسید تیتانیم ۷۷/۵درصد بدست آورد . همچنین در اثر فروشویی دو مرحله ای سرباره کربنات پتاسیم، روتیل مصنوعی با عیار دی اکسید تیتانیم ٩١ درصد به دست آمد.