مقاله پرهيز از خطاي پزشکي در سقط درماني؛ چقدر بايد مراقب باشيم؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: پرهيز از خطاي پزشکي در سقط درماني؛ چقدر بايد مراقب باشيم؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط جنين
مقاله سقط درماني
مقاله خطاي پزشکي
مقاله اختلال ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني امير
جناب آقای / سرکار خانم: اوسطي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:

سقط درماني به ختم حاملگي قبل از قابليت حيات جنين، براي حفظ سلامت مادر يا به دليل بيماري هاي جنيني اطلاق مي شود. قانون گذار ايراني پس از طرح نظرات فقهي و حقوقي پيرامون جواز سقط جنين قبل از ولوج روح به علت بيماري هاي خاص، سرانجام در سال ۱۳۸۴ سقط درماني را قانوني شناخت.
جهت نقد و بررسي صدور مجوز سقط جنين در مقاله حاضر، کتب و مقالات فارسي و انگليسي مرتبط با استفاده از کلمات کليدي سقط جنين، سقط درماني و خطاي پزشکي بررسي شدند.
در اين مقاله پس از پرداختن به تعاريف مربوط به سقط جنين، سقط درماني و جواز يا حرمت سقط جنين قبل از ولوج روح به موردي اشاره مي شود که در يکي از مراکز پزشکي قانوني با وجود تشخيص غير قطعي اختلال کروموزومي جنين در هفته شانزدهم بارداري مجوز سقط صادر شده است. ابعاد گوناگون اين موضوع از حيث رخداد خطاي پزشکي بررسي شده است.
سقط درماني راهکاري است که قانون گذار براي پيشگيري از بروز مشکلات آتي براي مادر، جنين و يا اجتماع آن را مجاز شناخته است. از آنجا که قانون سقط درماني و آيين نامه آن با در نظر گرفتن مباني شرع مقدس و علوم روز پزشکي تهيه و تنظيم گرديده، ضروري است پزشکان و مقامات مجاز در صدور مجوز اين عمل، اصول اخلاقي و حقوقي را با دقت ويژه اي مراعات نمايند.