سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی گزانچیان – مرکز تح قیقات منابع طبیعی خراسان

چکیده:

اکثریت دانشمندان علم بیوتکنولوژی معتقد هستند که تعیین توالی بازی و شناسایی ژن به تنهایی نمی تواند عمق بیولوژیکی سلول را پیش بینی کند. نتایج حاصل از توالی بازی در انسان و برخی از گیاهان از قبیل برنج نتوانسته است پاسخ به برخیا ز سوالات محققین در زمینه پیش بینی عمل بیولوژیکی سلول بدهد جهت حل بعضی از مشکلات در این رابطه مطالعات پروتئومیکس عنوان گردید.