سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر شاهسواران – صنعت امنیت مخابرات

چکیده:

در محیط اینترنت حملات (Dos) Denial of Service یک تهدید بالقوه به شمار می روند که می توانند امکان ارتباط را به طور کلی از بین ببرند یا کیفیت سرویسها را به شدت کاهش دهند. این حمله ها اگرچه به امنیت پروتکلها خللی وارد نمی کنند ولی زیان آنها می تواند بسیار قابل ملاحظه باشد. پروتکلهای مبادله کلید مبتی بر سیستمهای کلید عمومی (public key) همچون پروتکل مبادله کلید دیفی هلمن در معرض حملات DoS از نوع اتلاف CPU و اتلاف حافظه هستند و بایددر طراحی و پیاده سازی این پروتکلها تدابیر لازم برای منتفی کردن یا کاهش دادن خطر این حمله ها اندیشیده شود. در این مقاله به بررسی نقاط قوت و ضعف چند روش پیشنهاد شده برای مقابله با حملات DoS در پروتکلهای مبادله کلید می پردازیم و روشی پیشنهاد می کنیم که در محیط های خاص و زیادی قابل استفاده است و د راین محیطها مشکل حمله های DoS را بهطور کامل حل می کند.