سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زنده دل دیزجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
هادی کامفر – نشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

تراکنش های تحت وب در محیطهای وب سرویس با خاصیت انزوا و اتمیک اجرا می شوند. در این قبیل محی طها تراکنش ها می توانندآزادانه عمل commit یا Rollback را روی همدیگر بطور مستقل انجام دهند. در این مقاله ما یک پروتکل تراکنش وبی را پیشنهاد میکنیم که پایداری داده را زمانی که تراکنش های وب مستقل، با هم به داده ای دسترسی م ییابند، تضمین نماید. پیشنهاد ما مبتنی بر گرافهای غیرمستقل تراکنشی میباشد که در طرف فراهم کننده ی سرویس قراردارند. در واقع، بسط در طرف وب سرویس ساده است و این بسط مفید است، هنگامی که روش مشتری مطابق برنام هریزی انجام شده، تغییرنیابد. علاوه بر این، با این کار، از برقراری ارتباط مستقیم بین هماهنگ کننده های تراکنشی که امنیت را با نگهداشتن اطلاعات درباره ی تراکنش های محرمانه، حفظ می کنند، اجتناب می گردد.