سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مراقی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات
مسعود صبایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

این مقاله به بررس ی موضو ع قیمت گذاری و ارتباط آن با مسیریابی میپردازد. در این مقاله ایده ترکی ب عملیا ت قیم تگذا ری و مسیریابی برا ی اولین بار مطرح شده است و براساس آن پروتکلی ارائه شده است که علاوه بر مسیریابی قیمت گذاری را نیز برعهده دارد. در این پروتکل ازBGP برای مسیریابی استفاده شده است و آن را به گونه ای اصلاح نمود هایم که ضمن عملکرد قبلی خود قادر به تبادل اطلاعات ق یمت گذاری نیز باشد. این تغییرات به نحوی اعمال شده است که در روندBGP خللی وارد نشود و پروتکل تغییر یافته با ویژگی قیمت گذاری بتواند در کنار پروتکل اصلیBGPب ه کار خود ادامه دهد ، این امر باعث می شود بتوان پروتکل جدید را به مرور جانشین پروتکلBGP نمود. برای قیمت گذاری نیز از مدل فروشگاه استفاده شده است. پروتکل حاصل باعث میشو د تاسربار قیمت گذاری کاهش یافته و زمان ب هروز شدن قیمت ها با تغییر بار پیون دها کمتر شود.