سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
اشکان اژدهاکش پور – مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار
آریا وزیرزاده – مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار
قاسم رحیمی قره میرشاملو – مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار

چکیده:
آب نامتعارف به آبی گفته می شود که جهت فعالیت های کشاورزی، دامپروری، شرب، صنعت و غیره کاربردی ندارند . قدرت سازگاری ماهی و سایر آبزیان نسبت به نوسانات درجه حرارت اکسیژن محلول، شوری و غیره متفاوت است . از این میان بعضی از گونه های آبزیان یوری هالین بوده به نحوی که دامنه وسیعی از شوری آب را تحمل کرده و در این قبیل آب ها قابلیت رشد دارند . باتوجه به تنوع اقلیمی کشور و وجود منابع آب شور و لب شور زیاد، امکان پرورش گونه های مقاوم به شوری از جمله ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ماهی تیلاپیا، خامه ماهی، ماهی شانک ، آرتمیا، میگو و ریز جلبک ها از جمله استپیرولینا نیتز کاندیداهای خوبی هستند که پرورش تمامی این گونه ها هم اکنون یک فعالیت کاملا اقتصادی و استراتژیک در تامین غذا و بیابان زدایی در سطح جهانی می باشد. همچنین با مطالعه آبهای خروجی این استخرها، امکان تولید محصولات زراعی مقاوم به شوری قابل بررسی است. با توجه به کمبود نزولات آسمانی در سالهای اخیر و خشکسالی های متمادی در سطح کشور و همچنین با عنایت به فراوانی منابع آب شور و لب شور در کشور که اکثراً بواسطه شوری بالا برای فعالیت های کشاورزی قابل بهره برداری نیستند ، به نظر می رسد که استفاده از این آب ها با ارائه راه کار برای هر منبع آبی با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه جهت تولید آبزیان شوری پسند یک فعالیت تولیدی اقتصادی و اشتغال زا بوده و سبب محرومیت زدایی و ایجاد امنیت غذایی در محل اجرای این گونه طرح ها خواهد شد .