سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
نادر صنوبر – کارشناس خبره معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

اهمیت اقتصادی تولید موز در ایران با توجه به پتانسیل مصرف داخلی و عملکرد بالای محصول روشن بوده و بسیار مهم است تاکنون کشت و پرورش این گیاه صرفا به استانهای سیستان و بلوچستان هرمزگان و بعضی از مکانهای مستعدجیرفت محدود می گشته است ولی با توجه به شرایط بسیار مساعد خاک و اقلیم مدیترانه ای مناطق شمال ایران و سایر نقاط کشت و پرورش موز دراین مناطق در گلخانه های پلاستیک جهتکنترل عوامل محیطی امکان پذیر بوده و بایستی توجه بیشتری به آن شود هرچندتجاربی دراین زمینه در دسترس نمی باشد و بایستی مطالعات وسیعی صورت پذیرد.